logo overijssel webDe provincie heeft de LEI-subsidie, die eind juli weer is opengesteld op een aantal punten gewijzigd.

  1. Fase 3 is vervallen vooruitlopend op de ontwikkelingen van het projectbureau. De maximale subsidie voor fase 1 en 2 blijft wel € 50.000,--.
  2. De maximale subsidie voor fase 1 en 2 samen voor Postcoderoosprojecten wordt € 30.000,-- voor projecten zonder asbest en € 40.000,-- voor projecten met asbest.
  3. De subsidie mag niet meer gebruikt worden voor de investering zelf. Hij mag wel gebruikt worden voor het rondkrijgen van de financiering.
  4. Om uit te sluiten dat projectcoöperaties van ontwikkelaars een beroep doen op de LEI-subsidie is de voorwaarde lokale binding toegevoegd.
  5. Een andere nieuwe voorwaarde is de verplichting om de winst uit een project te herinvesteren in een (ander) lokaal initiatief.
  6. De vrijwilligersvergoeding voor fase 1 en 2 is gelijkgetrokken naar 15 euro en de interne loonkosten in fase 1 zijn niet meer beperkt.

Nieuwe Energie Overijssel is een uniek programma met als missie dat Overijssel in 2050 energieneutraal is. De alliantie van verschillende partijen werkt aan 20% Nieuwe Energie in 2023. Het programma onderscheidt zich door regionale kracht, een groeiend kennisnetwerk en innovatieve oplossingen.

NEO