AFMSteeds meer startende coöperaties ondervinden moeilijkheden voor het openen van een bankrekening. In eerste instantie werd gedacht dat dit werd veroorzaakt door nieuwe regelgeving bij de banken.
Het blijkt echter verband te houden met de wijzigingen die zijn doorgevoerd bij de Wft in oktober/november van het afgelopen jaar.
Daardoor moeten banken van de AFM een verscherpte controle uitvoeren of coöperaties niet aangemerkt moeten worden als beleggingsclubs in plaats van als onderneming. En dat geldt dus met name bij het openen van een bankrekening. Het is daarom belangrijk hoe e.e.a. in de statuten is omschreven, hoe je zaken vermeld op je website en hoe je een lening of participatie uitzet bij je leden. Als je daarbij te veel nadruk legt op financieel rendement, kun je aangemerkt worden als beleggingsclub, waarvoor andere voorwaarden gelden. Je moet dan bijvoorbeeld een vergunning van de AFM hebben.
Voor coöperaties zijn de leningen van leden of het uitgeven van participaties in het algemeen middelen om een doel te bereiken. Het doel is immers het realiseren van projecten voor het opwekken van duurzame elektriciteit en warmte. Als je dat goed omschrijft en je (nadat je een bankrekening hebt geopend) aan een aantal regels houdt is er verder niet zoveel aan de hand.
Als het gaat om een totaal leenbedrag of participatie van minder dan 5 miljoen dan geldt een vrijstelling van een door de AFM goedgekeurde prospectus. Je moet dan wel aan de voorwaarden voldoen dat er een informatiememorandum beschikbaar is voor de consumenten/leden en je moet de AFM van tevoren informeren (meldingsplicht). Deze twee voorwaarden gelden niet als je een aanbieding doet aan minder dan 150 personen en een bedrag minder dan € 100.000,-- (jaarbedrag).
Wat in alle gevallen wel moet is dat je de vrijstellingsvermelding aangeeft: “Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.”

Meer informatie kun je vinden via https://www.hieropgewekt.nl (vooral de laatste tip is van belang) en de presentatie van Ronald Korpershoek (Rabobank) en Michiel Claassen (advocaat) en hun presentatie op het Evenement van Hier

Opgewekt in 2017:
https://www.hieropgewekt.nl

Nieuwe Energie Overijssel is een uniek programma met als missie dat Overijssel in 2050 energieneutraal is. De alliantie van verschillende partijen werkt aan 20% Nieuwe Energie in 2023. Het programma onderscheidt zich door regionale kracht, een groeiend kennisnetwerk en innovatieve oplossingen.

NEO