Na het bekend worden van de plannen in het Klimaatakkoord om de Energiebelasting op gas te verhogen en de Energiebelasting (EB) op elektriciteit te verlagen was duidelijk dat dit een probleem zou opleveren voor alle bestaande en nieuwe Postcoderoosprojecten.
Hoewel inmiddels duidelijk is geworden dat de Regering de verhoging en verlaging minder sterk wil laten verlopen dan aangegeven in het Klimaatakkoord, heeft een dergelijke verschuiving wel consequenties. De businesscases op vervanging aardgas worden gunstiger, maar de businesscases voor elektriciteitsprojecten worden ongunstiger. Zowel voor particulieren als voor coöperaties.
Reden voor Coöperatie Hof van Twente op Rozen U.A. om de belastingdienst om opheldering te vragen. Inmiddels heeft de belastingdienst aangegeven dat als de Postcoderoos (PCR) in de huidige vorm (middels EB) wordt afgeschaft, voor de resterende termijn van 15 jaar de dan geldende EB blijft gelden. Dus stel de EB wordt In 2021 vervangen door een terugleververgoeding en je hebt een PCR-Project in 2016 gerealiseerd dan geldt de EB uit 2020 voor de rest van de periode.
Belangrijk is daarom dat we zorgen dat tot de invoering van de Terugleververgoeding de EB niet teveel daalt of dat we erin slagen om de ODE ook voor de PCR-projecten onder te brengen bij de regeling. Dit zou logisch zijn in verband met gelijkschakeling salderen en PCR.

Memo CORF

Nieuwe Energie Overijssel is een uniek programma met als missie dat Overijssel in 2050 energieneutraal is. De alliantie van verschillende partijen werkt aan 20% Nieuwe Energie in 2023. Het programma onderscheidt zich door regionale kracht, een groeiend kennisnetwerk en innovatieve oplossingen.

NEO