In juni van dit jaar gaf minister Wiebes aan dat hij haast wilde maken met het vervangen van de salderingsregeling door een terugleververgoeding. Dit zou in dienen te gaan per 2020 en deze zou gebaseerd dienen te zijn op een terugverdientijd voor particulieren van 7 jaar. Inhoudelijk valt er nog steeds veel af te dingen op het afschaffen van de salderingsregeling, maar dit lijkt onafwendbaar.
Minister Kamp ging nog uit van afschaffing per 2023. Inmiddels is wel gebleken dat 2020 waarschijnlijk te ambitieus is. Op 5 september jl. gaf minister Wiebes in de Tweede Kamer aan dat hij er een hard hoofd in heeft dat de vervangende regeling al in 2020 klaar kan zijn.


Deskundigen gaven al eerder aan dat deze omschakeling veel tijd zou vergen. Indien de verrekening blijft lopen via de energieleveranciers, dienen alle systemen ingrijpend aangepast te worden. Bovendien is er nog steeds geen wettelijke verplichting tot het accepteren van een slimme meter en ontstaat er bij invoering van de terugleververgoeding rechtsongelijkheid tussen de mensen met een terugdraaimeter en de mensen met een slimme meter.


O.a. Energie Nederland gaven al eerder aan dat het niet zou lukken om de nieuwe regeling in 2020 klaar te hebben.

Nieuwe Energie Overijssel is een uniek programma met als missie dat Overijssel in 2050 energieneutraal is. De alliantie van verschillende partijen werkt aan 20% Nieuwe Energie in 2023. Het programma onderscheidt zich door regionale kracht, een groeiend kennisnetwerk en innovatieve oplossingen.

NEO