Voor het welslagen van je energie initiatief is het verkrijgen van bekendheid en draagvlak essentieel. Hierbij enkele tools en documenten die je daarbij kunnen helpen. De documenten die betrekking hebben op het verkrijgen van draagvlak bij wind- en zonne-energie zijn te vinden bij de dossiers zon en wind.

Communicatie

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Hieropgewekt  over marketing en communicatie en over het vinden en binden van vrijwilligers.

Nieuwe Energie Overijssel is een uniek programma met als missie dat Overijssel in 2050 energieneutraal is. De alliantie van verschillende partijen werkt aan 20% Nieuwe Energie in 2023. Het programma onderscheidt zich door regionale kracht, een groeiend kennisnetwerk en innovatieve oplossingen.

NEO