35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1

Wat is IM@Overijssel?

In het voorjaar van 2015 heeft de provincie Overijssel, als een pilotproject, de initiatievenmakelaardij Overijssel (IM@Overijssel) gelanceerd. De provincie is ervan overtuigd dat lokale initiatieven een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de ambitie van 20% nieuwe energie in 2023.

IM@Overijssel wordt gevormd door ervaringsdeskundigen (de initiatievenmakelaars) vanuit verschillende duurzame lokale energie-initiatieven in Overijssel. Zij zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor initiatieven en bieden kennis, praktijkervaringen, klankbord en netwerk. IM@Overijssel helpt lokale initiatiefnemers daarmee (sneller) tot realisatie van een initiatief te komen.

Wat doet IM@Overijssel

IM@Overijssel richt zich op het stimuleren van de energietransitie en doet dit specifiek door (initiatieven van) burgers te ondersteunen bij het vinden en innemen van een goede positie in deze ontwikkeling. Hiervoor helpt IM@Overijssel initiatieven van inwoners in de provincie Overijssel door de opstartfase heen.

Ook bundelt IM@Overijssel de krachten van succesvolle initiatieven. De makelaars koppelen partijen en laten hen samen optrekken. Zij gaan de dialoog aan en zoeken actief naar mogelijkheden en kansen om te benutten.

Het initiatief blijft van de initiatieven zelf. De makelaars coachen, adviseren en leggen verbanden, maar nemen het werk niet over. De makelaars dragen hun kennis en ervaring over aan de initiatieven. Het initiatief gaat haar eigen leerproces door en kan haar kennis op haar beurt weer doorgeven aan anderen.

Nieuwe fase

In de afgelopen 3 jaar heeft de pilot IM@Overijssel een bewezen toegevoegde waarde. Uit een evaluatie blijkt dat IM@Overijssel voorziet in een specifieke ondersteuningsbehoefte bij lokale energie-initiatieven in de opstartfase. Daarom kiest de provincie Overijssel ervoor om de makelaardij te bestendigen voor een nieuwe periode van 3 jaar. Voor de eerste anderhalf jaar van deze nieuwe periode zoeken wij wederom (nieuwe) initiatievenmakelaars.

Criteria IM@Overijssel

Om initiatievenmakelaar te worden vinden wij het belangrijk dat je voldoet aan de volgende criteria (minimum vereisten):

 • Je hebt ervaring met het opstarten van een lokaal energie-initiatief (een initiatief door een lokaal samenwerkingsverband dat als doel heeft energie op te wekken of te besparen, waarbij bewoners en lokale organisaties actief worden uitgenodigd om lid of klant te zijn en te profiteren van de opbrengsten)
 • Je hebt expertise op een van onderstaande gebieden
  • Energiebronnen en financieringsmogelijkheden per bron (zonne-energie, windenergie, bio-energie, warmte)
  • Besparen van energie
  • Communicatie
  • Participatie
  • Community building
  • Organisatie (organisatievormen, samenwerking)
 • Jouw kennis sluit aan bij de kennis waar de initiatieven om vragen;
 • Je bent enthousiast;
 • Je kunt goed luisteren;
 • Je kunt een helder verhaal vertellen en presenteren; ook voor groepen;
 • Je biedt ruimte voor verschillende inzichten en meningen;
 • Je kunt goed samenwerken;
 • Je kunt kennis goed overdragen aan anderen;
 • Je hebt voldoende tijd en ruimte om de initiatieven snel en goed te begeleiden, gemiddeld ben je 10 uur per maand beschikbaar.

Alleen kandidaten die aan bovenstaande criteria voldoen komen in aanmerking om initiatievenmakelaar te worden.

Voor de samenstelling van de initiatievenmakelaardij streven we naar een team van 8 tot 10 makelaars, afhankelijk van de vragen/initiatieven;

Als er meer kandidaten zijn die aan de minimum vereisten voldoen , gebruiken we de volgende criteria om tot selectie van een groep van 8 tot 10 makelaars te komen:

 1. Makelaars met verschillende achtergrond en kennis;
  1. Energiebronnen en financieringsmogelijkheden per bron (wind, zon, bio-energie, warmte, ..) (minimaal 1 per energiebron)
  2. Besparen van energie (minimaal 1 makelaar)
  3. Communicatie (minimaal 1 makelaar)
  4. Participatie (minimaal 1 makelaar)
  5. Community building (minimaal 1 makelaar)
  6. Organisatie (organisatievormen, samenwerking) (minimaal 1 makelaar)

Mochten er bij a tot en met d ‘te veel’ geschikte kandidaten zijn dan wordt naar respectievelijk 2, 3 en 4 gekeken totdat het gewenste aantal is bereikt.

 1. Makelaars met ervaring met het begeleiden van energie-initiatieven en makelaars zonder ervaring (verhouding 1 op 1);
 2. Makelaars uit verschillende delen van de provincie: samenhangend met reistijd;
 3. Zowel mannen als vrouwen (streefverhouding 1 op 1);

Initiatievenmakelaars worden niet ingezet bij initiatieven/projecten waar zij een zakelijk belang bij (kunnen) hebben.

Energie communities aan de slag met het Klimaatakkoord

Uitnodiging info-avond over Regionale Energiestrategieën

Het Klimaatakkoord, daar gaan we mee aan de slag! En daarvoor ben jij ook aan zet.
Om de afspraken uit het akkoord te kunnen uitvoeren is Nederland verdeeld in 30 regio’s die allemaal hun eigen plan mogen maken voor duurzame energie opwek, duurzame warmte en energiebesparing. Alle betrokken partijen kunnen hieraan meedoen, dus ook energie-initiatieven van burgers en agrariërs.

Hoe jouw duurzame initiatief bij kan dragen aan de Overijsselse “regionale energiestrategieën” (RES) dat bespreken we graag op onze RES-infoavonden op 15 april (regio West-Overijssel) en 18 april (regio Twente).
We zoeken bijvoorbeeld nog mensen die namens de initiatieven in de regio direct meepraten aan de overlegtafel voor de RES van Overijssel.

Kunnen we ook op jouw aanwezigheid rekenen? Het is belangrijk om onze invloed uit te oefenen. In het Klimaatakkoord staat namelijk dat ernaar gestreefd wordt dat de helft van alle nieuwe duurzame energieprojecten in eigendom komt van de lokale omgeving. Dat betekent hard werken, maar ook volop kansen voor mooie, gedragen hernieuwbare projecten waarvan de opbrengst direct in de regio terecht komt.

Doe mee en meld je hier aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Natuur en Milieu Overijssel, HIER opgewekt en Energie Samen werken samen om lokale partijen zoals jouw initiatief te ondersteunen om stevig bij te dragen aan de RES van jouw regio.

Nieuwe Energie Overijssel is een uniek programma met als missie dat Overijssel in 2050 energieneutraal is. De alliantie van verschillende partijen werkt aan 20% Nieuwe Energie in 2023. Het programma onderscheidt zich door regionale kracht, een groeiend kennisnetwerk en innovatieve oplossingen.

NEO